9 november 2016

HvA meets de Melkweg: blog 2

DE EERSTE IDEEËN
Een blog door Product Design studenten van de Hogeschool van Amsterdam over het project De Amsterdamse Melkweg.

Het was vijf weken geleden dat de studenten hun eerste kennismaking, op boerderij Hartstocht, hadden met de opdrachtgevers voor het project De Amsterdamse Melkweg. De afgelopen weken waren gevuld met onderzoeken, schetsen en het maken van modellen. Maandag 10 oktober zouden de ideeën van de studenten voor het eerst gepresenteerd worden. Ondanks dat het ging om een gesprek met de opdrachtgevers vond het geheel plaats in een informele setting, verdeeld over twee tafels. De grote vraag was dan ook wat de opdrachtgevers van de ideeën zouden vinden. De opdrachtgevers werden vertegenwoordigd door Marten Verdenius (MELC) en Helen Kranstauber  (Agri Meets Design). Daarnaast waren er ook twee mensen uit de beoogde doelgroep, de betrokken Amsterdammers, aanwezig bij het gesprek. Voor de studenten was dit het moment om hun eerste ideeën te toetsen aan de kritische blik van zowel de opdrachtgevers als de doelgroep, maar natuurlijk ook hét moment om vragen te stellen aan deze personen.

De ideeën liepen uiteen. Het ging van verpakkingen tot concepten om de consument bewust te maken, en van ideeën die kinderen aan de zuivel zouden moeten krijgen tot een servies voor zuivel. De trends die bij de eerdere presentatie al aan het licht waren gekomen waren terug te zien bij meerdere studenten. Het woord transparantie viel meerdere keren, om duidelijk te maken dat de consument op zoek is naar producten waarbij men weet wat erin zit en waar het vandaan komt.

img_3135-copy

Opvallend waren de verschillende manieren waarop naar de ideeën werd gekeken. Bij Marten Verdenius was duidelijk te merken dat hij als ondernemer op zoek is naar ideeën die hem helpen zijn producten aan de man te brengen. Hij was vooral enthousiast over logistieke oplossingen en verpakkingen. Helen Kranstauber lette daarentegen meer op het verhaal achter de lokale zuivelproducten. Ideeën die bijdragen aan het creëren van een bewustzijn omtrent dit verhaal vielen bij haar goed in de smaak. Terwijl er door de vertegenwoordigers van de doelgroep vooral werd gelet op het gebruik en duurzaamheid.

Na twee uur gevuld met gesprekken hadden de studenten hun antwoorden en waren de opdrachtgevers aan het denken gezet. Sommige studenten hadden de bevestiging gekregen waarnaar zij op zoek waren terwijl anderen zich realiseerden dat er nog veel werk aan de winkel is. Geconcludeerd kan worden dat alle partijen baat hebben bij een bijeenkomst als deze.

Meer weten? 
Meer informatie en eerdere blogs van de studenten zijn via onderstaande links te vinden:

Deze blog en de andere blogs staan ook op deze tumblr van de studenten.