2 december 2016

Natural Farm Lab

Hoe kunnen we veehouders, dierenartsen, consumenten, onderzoekers en beleidsmakers inspireren de mogelijkheden van natuurlijk veehouden te verkennen? Dit is de vraag waar we met de provincie Overijssel, Stichting Natural Livestock Farming en projectorganisatie Kunstenlab mee aan de slag gaan.

In het project Natural Farm Lab verdiepen negen ontwerpers zich de komende tijd in het onderwerp ‘natuurlijk veehouden’ en begin 2017 presenteren zij hun voorstel. Hieruit selecteert Stichting Natural Livestock Farming drie ontwerpers die in de zomer van 2017 hun onderzoek en de resultaten zullen presenteren.

Minder antibiotica in de veehouderij
Stichting Livestock Farming werkt vanuit het agro-ecologische gedachtengoed waarbij het versterken van natuurlijke processen en balans – met name natuurlijke weerstand van mens, dier en bodem – centraal staat. Stichting Natural Livestock Farming initieert en ondersteunt kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van natuurlijke veehouderij om te zorgen voor gezonde, tevreden dieren en minder antibioticagebruik in de veehouderij. Op dit moment zijn de principes en mogelijkheden van natuurlijke veehouderij bekend bij experts. Stichting Natural Livestock Farming en de provincie Overijssel willen dat deze vorm van veehouden gangbaar wordt en dat veehouders en dierenartsen het in hun dagelijkse praktijk gaan toepassen. Hiervoor zullen diverse groepen in contact moeten komen met- en geïnspireerd worden door de principes van het natuurlijk veehouden. Denk aan veehouders (van diverse sectoren, gangbaar en biologisch), dierenartsen, onderzoekers, consumenten, beleidsmakers en andere Nederlandse provincies.

Natural Farm Lab
Aan Agri meets Design is gevraagd om in samenwerking met de provincie Overijssel, Stichting Livestock Farming en Kunstenlab de praktische toepassing van natuurlijk veehouden te visualiseren en op andere manieren methodes van natuurlijke veehouderij uit te lichten en ondersteunen. Dit resulteerde in het traject Natural Farm Lab, waarbij het Kunstenlab er als creatieve partij voor zorgt dat deze visualisatie tot stand wordt gebracht door de visie van ontwerpers. Houd onze website en social media in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom dit traject!

Dit project is opgezet in samenwerking met Agri meets Design (ZLTO, provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken), Kunstenlab en de provincie Overijssel.